Drukuj
Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
Kategoria: Uncategorised
Utworzono: wtorek, 07, czerwiec 2016 Poprawiono: piątek, 29, maj 2020 Opublikowano Super User 
 

Prymicje ks. Mateusza Paprockiego

 

Kazanie ks. Dariusza Kwiatkowskiego

 

 

 

Drogi i czcigodny Księże Mateuszu, Szanowna Mamo, ś.p. Tato, który uczestniczysz w tej liturgii, łącząc się z nami poprzez Twoje uczestnictwo w liturgii niebiańskiej, czcigodne Babcie i dziadku, Bracie Prymicjanta, Rodzino, bracia kapłani, wszyscy zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości,

 

 

 

Pewnie inaczej wyobrażaliśmy sobie jeszcze jakiś czas temu tę uroczystość. Niestety, warunki zewnętrzne bardzo ją ograniczyły. Mimo wszystko radujemy się, bo uroczystość prymicji jest świętem prymicjanta, jego rodziny, przyjaciół, świętem parafii. Ks. Mateusz jest synem tej wspólnoty. Wszyscy dobrze go znacie, wiele o nim wiecie, wielokrotnie widzieliście Go w waszym kościele. Ma tutaj rodzinny dom, rodziców i rodzeństwo. A jednak dziś przychodzi do was inaczej, jako ktoś zupełnie inny – przychodzi jako kapłan. Tutaj, w rodzinnej wspólnocie pierwszy raz sprawuje Eucharystię. Dla nas wszystkich uobecnia to, co dokonało się w Wieczerniku.

 

Przeżywamy dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – jesteśmy świadkami spotkania Jezusa ze swoimi uczniami. Jest to ostatnie spotkanie na ziemi w takiej formie. Jezus zostawia swoim uczniom testament i sam wraca do domu Ojca, aby zasiąść po prawicy Boga. Uczniowie otrzymali zadanie, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Słowo przez nich głoszone miało budzić wiarę i prowadzić do przyjęcia sakramentu chrztu, który otwiera człowiekowi drogę do zbawienia, czyli do nieba. Rzeczywiście, uczniowie rozeszli się i głosili dobrą nowinę we wszystkich miejscach na ziemi. Wierni świadkowie Jezusa Chrystusa szli i idą przez wszystkie wieki, i wciąż głoszą Ewangelię.

 

Drogi księże Mateuszu, również Ty rozpocząłeś to wędrowanie. Przyjmując wczoraj sakrament święceń kapłańskich, zostałeś włączony w poczet uczniów, których Chrystus nieustannie posyła, aby głosili Jego Ewangelię. Tak oto Twoja msza święta prymicyjna łączy się z dzisiejszą uroczystością Wniebowstąpienia Chrystusa. Również do Ciebie Chrystus kieruje swoje słowa: „Idź i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Niech Twoje głoszenie budzi wiarę i prowadzi do przyjmowania sakramentów, które dają człowiekowi zbawienie. Tak oto połączenie dzisiejszej uroczystości Wniebowstąpienia z Twoimi prymicjami wyznacza Ci zadania na całe Twoje kapłańskie życie.  Mówiąc krótko i prosto – masz prowadzić ludzi do nieba.

 

Dziś możemy zapytać: Cóż tak naprawdę wydarzyło się wczoraj?.  Poprzez nałożenie rąk biskupa i modlitwę święceń stałeś się kapłanem. Cóż to oznacza? Odpowiada papież Benedykt XVI: „Poprzez liturgiczny znak nałożenia rąk w obrzędzie święceń, Chrystus wziął was w swoją szczególną opiekę. Jesteście ukryci w Jego dłoniach i w Jego Sercu” Tak, Chrystus wziął Ciebie w swoją szczególną opiekę. Jesteś ukryty w Jego dłoniach i w Jego sercu. A zatem trzeba najpierw spojrzeć na kapłaństwo jako na dar darmo dany, niczym nie zasłużony. Jezus sam wybiera i powołuje. Motywem Jego działania jest miłość. Nie byle jaka miłość – miłość do końca, do oddania życia za swoich przyjaciół.

 

Kapłańskie życie, kapłańska codzienność to trzy rzeczywistości: liturgia, diakonia, martyria.

 

Liturgia Przyjmując sakrament święceń, stałeś się in persona Christi. To utożsamienie się i zjednoczenie z Chrystusem w sposób szczególny dokonuje się w liturgii, którą będziesz celebrował. W sakramencie chrztu będziesz rodził ludzi do nowego życia, w Eucharystii będziesz dawał im Ciało i Krew Jezusa i głosił dobrą nowinę o zbawieniu, w sakramencie pokuty będziesz objawiał im Boże miłosierdzie, w sakramencie chorych przyjdziesz do nich tak, jak Chrystus przychodził do chorych, by ich uzdrawiać i pokrzepiać swoją miłoscią.  

 

Diakonia – służba w wierze - ma ona być widoczna w życiu codziennym. Tylko wtedy można mówić o prawdziwym i pełnym świadectwie. Zjednoczenie z Chrystusem najbardziej wyraża się w codziennej realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. Wiesz co to znaczy służyć, bo przecież służyłeś w Ochotniczej Straży Pożarnej. Wzorem tej miłości jest Chrystus, który do końca i we wszystkim wypełnił wolę Ojca. On także przyszedł nie po to, aby mu służono lecz, aby służyć. Jakże wymowny jest gest umywania nóg apostołom w wieczerniku. Kapłaństwo – Eucharystia – umywanie nóg. I może w tym miejscu znów warto przytoczyć słowa Benedykta XVI: „Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego”.

 

Drogi Mateuszu, jako motto swojego kapłańskiego życia wybrałeś słowa św. Pawła z Listu do Filipian: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Św. Paweł napisał je w określonym kontekście swojego życia, gdy był już dojrzałym Apostołem i przeżył wiele trudów, głosząc Ewangelię. Te słowa są bardzo  trudne i zobowiązujące. Dziś na pewno te słowa wydają się takie oczywiste i proste. Tyle słyszałeś o kapłaństwie służebnym w seminarium. Przygotowywałeś się do takiego kapłaństwa. Dziś doświadczasz radości i życzliwości ze strony rodziny najbliższych przyjaciół i znajomych. Twoje serce przepełnione jest zapałem i gorliwością. 

 

Jednak niedługo rozpocznie się codzienna kapłańska służba. Przyjdą różne chwile. Przyjdzie czas na doświadczenie trzeciej rzeczywistości kapłańskiego życia – martyria- świadectwo-męczeństwo

 

 • pierwsze niepowodzenia w katechizacji

 • brak zrozumienia

 • odkryjesz, ze nie chcą Cię słuchać, że jesteś im niepotrzebny

 • zmęczenie

 • samotność, pustka

 • doświadczenie słabości

 • konfesjonał, gdzie wiele razy ludzie wyleją na Ciebie wszystkie brudy swojego życia –

 • człowiek z problemem, a Ty poczujesz, że jesteś bezradny 

 • wiele innych sytuacji, gdzie trzeba będzie może nawet przez łzy powiedzieć: „Boże gdzie jesteś?”

   

  I właśnie wtedy trzeba wyznać: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Tak, w takich chwilach będziesz musiał pamiętać te słowa. W takich chwilach trzeba będzie przypomnieć sobie kto jest moją mocą, kto mnie posłał, w kim jestem silny.

  Wielkość Chrystusowego kapłaństwa może przerażać. Jak św. Piotr możemy wołać: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny” (Łk 5, 8), bo z trudem przychodzi nam uwierzyć, że to właśnie nas Chrystus powołał. Czy nie mógł On wybrać kogoś innego, bardziej zdolnego, bardziej świętego? A właśnie na każdego z nas padło pełne miłości spojrzenie Jezusa, i temu Jego spojrzeniu trzeba zaufać.

  Nie lękaj się – masz obietnicę Chrystusa – Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Przypominaj sobie tę obietnicę; myśl o niej, kiedy będziesz sprawował Eucharystię i inne sakramenty, kiedy będziesz otwierał brewiarz. On jest ze mną. On nie zawiedzie, nie cofnie swojej miłości; Moje życie jest ukryte w Jego dłoniach i w Jego sercu.

  Buduj na skale – słowo Boże, nauka Kościoła; wiara, nadzieja i miłość.

              I na koniec słowo do was – Bracia i Siostry – dziś patrzycie na Mateusza ze wzruszeniem i z radością. Widzicie w nim kapłana. A jednak musicie także widzieć w nim człowieka, który niesie wielki dar kapłaństwa Chrystusowego w glinianym naczyniu, którym jest jego człowieczeństwo. Widzicie trzcinę kołysząca się na wietrze – tak łatwo ją złamać! Pomoc przez modlitwę – niech nie kończy się tylko na słowach życzeń. Przyjmując obrazek prymicyjny, zobowiązujemy się do modlitwy za kapłana. Módlcie się za Mateusza, syna Waszej parafii. Weźcie go na zawsze do Waszych serc.

 

 


 

Msze św. pogrzebowe za śp. Krzysztofa Łuczaka

 

 

 

13.08.2020 r. g.19.00 - Od matki, synów Dawida i Sebastiana z mamą, siostry Sławomiry z mężem i chrześniaczki Agnieszki

 

18.09.2020 r. g.16.00 - Od chrzestnego Stanisława z żoną, chrześniaka Szymona z żoną, cioci Haliny Kubiak i rodziny Szatańskich , cioci Mieczysławy z mężem, kuzynek Dominiki z mężem, Gabrysi i Asi, kuzynostwa Justyny, Agnieszki, Oli i Piotra z rodzinami, Natalii Kryjom, kuzyna Darka z rodziną,

 

23.10.2020 r. g.16.00 - Od rodziny Adamczaków z Topoli Osiedle, rodziny Łuczaków i Michalaków, Łucji Strzelec, Aldony Szablewskiej z rodziną,

 

21.11.2020 r. g.8.30 - Od Genowefy Ziobro, Elżbiety Wiśniewskiej z rodziną, Anny Olszewskiej z rodziną, Grzegorza Cala z rodziną, rodziny Młynarczyków,  Magdaleny i Macieja Miśków z dziećmi, Izabeli i Jarosława Maroszków, Jurka Niziołka, rodziny Rzekieckich i Koryciaków, przyjaciół synów Dawida i Sebastiana,

 

19.12.2020 r. g.7.00 - Od sąsiadów: Kazimierza Barona z rodziną, Bogumiły Nowackiej z rodziną, rodziny Bartników i Domagałów, rodziny Garbaciaków, Polów, Turowskich, Marczyków i Stawickich, Gorzyczków, Cieślaków, Pytów, Kubiaków, Koryciaków, Nawrota, Śliwki, Mrozów, Szczypkowskich, Kaczmarków, Cofalskich, Treczków, Bodajów, Zająców,

 

 

 


 

Msze św. pogrzebowe za śp. Zbigniewa Ożoga

04.07.2020 r. g.8.30 - Od brata z żoną i synami, siostry Jolanty z mężem, bratanka Michała z rodziną,

 

06.08.2020 r. g.19.00 - Od wuja Bolesława z żoną, kuzynki Jolanty z rodziną, kuzynki Doroty z rodziną, kuzynki Marzeny z rodziną,

 

11.09.2020 r. g.16.00 - Od Rodziny Kosatków, rodziny Kruków,  Krystyny Sopalskiej, Sabiny Frączek, rodziny Kupczyków i Czarnojańczyków, Sławomira i Jarosława Binków,

 

01.10.2020 r. g.18.00 - Od Elżbiety i Aliny Sopalskich, Rodziny Nowaków i Koprasów, rodziny Żurawskich, rodziny Pawłowskich, rodziny Gomółków, Edwarda Pietrzaka z rodziną, Pietrzaków z ul. Wrocławskiej i Słonecznej, Anny i Krzysztofa Rasiaków, Sławomira Kurka z rodziną,

 

03.11.2020 r. g.18.00 - Od Koleżanki Elżbiety Torz, kolegi Grzegorza Marciniaka, koleżanki Krystyny Jezierskiej, koleżanki Anny Słowińskiej, kolegi Mariana Gąszczaka, kolegi Jerzego Sperlika,

 

01.12.2020 r. g.18.00 - Od  kolegów z kaliskiej policji

 

23.12.2020 r. g.18.00 - Od sąsiadów:  rodziny Krzyżanków, Marii Pawłowskiej z synem, Marii, Stefana Walczyboków, Kazimiery, Pawła Krupów i Kramarczyków, Zofii, Tadeusza Szperlingów, Renaty, Krzysztofa Rzekieckich, Bogumiły i Michała Koryciaków, Haliny Wróblewskiej, Obstów i Sobczaków, Anny, Stefana Cellmerów

 

 

 

Msze św. pogrzebowe za śp. Leokadię Dakowską

 

06.09.2020 r. g.7.00 - od córki Marii z mężem

 

30.102020 r. g.18.00 - od córki Krystyny rodziną

 

15.11.2020 r. g.7.00 - od syna Ryszarda z rodziną

 

09.12.2020 r. g.18.00 - od mieszkańców ul. Jana Mertki: Urbniaków, Lewandowskich, Sówków, Krawczyka, Piotra Lewandowskiego, Włodarczyków, Błażejczykowej, Klimczuków, Magdańskich, Szombarów, Nowaczyków, Wnuków, Pałatyńskich, Pieczyńskich, Kołackich, Szyszków, Calów, Olszewskich, Wiśniewskich, Ziobrowej, Menzlów, Pichetów, Jarychowej, Jarychów, Karpisiewiczów, Karolaków, Wieteckich, Matuszkiewiczów, Kut Wiesławy, Kut Lidii, Koziołkowej, Adamczaków, Skotnickiej Anny, Skotnickiej Marii, Sieroniów, Krupów Wróblowej, Wróblów, Sabatowskich, Kucharskich, Kucharskiego Piotra, Malągów, Dąbrowskich, Łubów, Szmajów, Kokotowej, Dembskiej.

 

30.01.2021 r. g.18.00 - od wnuczki Kingi z mężem, prawnuczek Klaudii i Żakliny, prawnuka Jasia, prawnuczek Ali i Madzi

 

21.02.2021 r.g.11.00 - od bratowej Józefy z rodziną, rodziny Szewczyków i Balcerków,

 

28.03.2021 r. g.11.00 - od rodziny Krysiaków, Calów, Wiśniewskich, Olszewskich, Janiny Jarych, rodziny Pichetów, Kurzawów, pracowników firmy „Maria”

 

 


  

Msze św. pogrzebowe za śp. Salomeę Cal

 

18.05.2020 r. g. 18.00 - Od córki Anny z mężem, syna Grzegorza z żoną, wnuka Jarka z rodziną,  wnuka Mikołaja, wnuczki Romany i Marii, syna Ireneusza z żona, wnuczki Marty z Pawłem, wnuczki Magdy z rodziną, wnuczki Moniki z Łukaszem

 

03.06.2020 r. g.18.00 - od Żywego Różańca

 

24.07.2020 r. g.19.00 - od siostry Genowefy, siostrzenicy Elżbiety z rodziną, Siostrzeńca Romana  rodziną, siostrzeńca Aleksandra z rodziną, Jagody i Tomka

 

27.08.2020 r. g.19.00 - Od szwagierki Anny, Teresy Maryniak z rodziną, Wiesławy Włosik, Jolanty Kostrzewskiej, Natalii Kryjom, Lucyny i Ryszarda Szymkowiaków z Iwona, , Aleksandry Szymkowiak, Stanisława Mikołajczyka z rodziną, Bolesławy Łuczak, rodziny Gonerów

 

18.09.2020 r. g.18.00 - od koleżanki Joli z synem, Krystyny i Warzyna Chmielewskich, Heleny Wawrzyniak, rodziny Bąków i Ratajczyków, Benedykta Szkudlarza, rodziny Kędziorów, Barczaków, Kucharskich, Romana Szkudlarza z rodziną,

 

27.10.2020 r. g.18.00 - od Moniki Zielezińskiej z rodziną, Sylwii Rossy z mężem, Ewy i Tadeusza Zachariaszów, Józefy Kiełbaski z córką, rodziny Grzeszczyków i Rucińskich, Roberta Musieła, Heleny Gąsiorek z rodziną,

 

18.11.2020 g.18.00 - od rodziny Krysiaków, Matuszkiewiczów z Wierzbna, rodziny Ławickich, rodziny Menclów, rodziny Pichetów, Janiny Jarych, Haliny Talagi, Tomasza Jarycha, Mirosławy Wczesnej Bogumiły, Kazimierza Kołackich, Mariusza Kołackiego z rodziną, Damiana Kołackiego z rodziną, Andrzeja Karpisiewicza z rodziną, Arkadiusza Szyszki z rodziną,

 

12.12.2020 r. g.7.00 - Od mieszkańców ul Mertki: Wnuków, Pałatyńskich, Nowaczyków, Magdańskich, Klimczuków, Rogowiczów, Włodarczyków, Lewandowskich i Piotra i Jerzego, Urbaniaków, Sówków, Kolendów, Szewczyków, Kołackich, Pieczyńskich, Menzlów, Pichetów, Jarych Janiny, Jarychów, Karolaków,  Karpisiewiczów, Matuszkiewiczów, Wieteckich, Kut Kazimiery, Koziołek Jadwigi, Adamczaków, Dembskiej Janiny, Strzelińskich, Skotnickiej Anny, Skotnickiej Marii, Sieroniów, Krupów, Wróbel Kazimiery, Sabatowskich, Kucharskich, Malągów, Dąbrowskich, Łubów, Szmajów, Kut Lidii

 

13.01.2020 g.18.00 -Od dyrekcji, pracowników, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Jankowie Przygodzkim, współpracowników syna Grzegorza z Firmy Trasko-Automatik, od uczniów klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej w Jankowie Przyg.

 

24.02.2020 r.g.18.00 - Od Jana Szkudlarza z rodziną

 

17.03.2020 r.g.18.00 - Od Marka Wróbla z rodzina,

 

17.04.2020 r. g.8.30 - Od Jolanty i Kazimierza Szubetów


 

 


 

Proponuję nowy termin I Komunii św.  -  4 października 2020 r. g.11.00


 

  

Intencja Żywego Różańca

 na maj2020 r. 

za Ojczyznę


w związku

z uroczystością Królowej Polski,

Świętem Narodowym Konstytucji Trzeciego Maja,

wyborami prezydenckimi,

epidemią i zagrożeniem kryzysem ekonomicznym


 

Odwiedziny

536314
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Razem
71
226
1144
784
536314

Aktualny Czas: 2020-06-04 09:19:18
Visitors Counter
Pogoda Przygodzice z serwisu